Noter Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur

Uzun zamandır tartışılan konulardan biri olan “Noter Yeminli Tercüman nasıl olunur? “ sorusuna aşağıda cevap bulabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda sormayı unutmayın lütfen.

Noter Yeminli Tercümanlığa başvuru şartları nelerdir?

Öncelikle bilinmesi gereken başlıca durum “Noter Yeminli Tercüman” ünvanı “Noterlik” ile yapılan “Yemin Zaptı” sonra kazanılır.

Bir noterde yapılan yemin zaptı, yalnızca o noterde geçerlidir. Dolayısıyla çalışmak istediğiniz noterlerle ayrı ayrı yemin zaptı imzalamanız gerekir.

Noterler belgeyi onaylamak için yemin zaptı imzalamak zorundadır. Lakin yemin zaptı düzenlemek ve çeviriyi onaylamak noterin keyfiyetine bağlıdır. Yani noter çeşitli bahanelerle çeviriyi onaylamak istemeyebilir veya yemin zaptınızı imzalamak istemeyebilir. Bu hukuki bir zorunluluk olmadığından, taraflar arasındaki anlaşmaya bırakılmıştır.

Yeminli Tercümanlığa başvuracak kişiler T.C Vatandaşı olmak zorunda değildir. İkamet Kartı veya Çalışma İzni Kartı olan yabancılar da Noter Yeminli Tercümanlığa başvurabilirler.

Aşağıdaki başvuru şartlarını sağlayan herkes Noter Yeminli Tercümanlık için herhangi bir Notere başvurabilir.

1) T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi( KİMLİK, İKAMET, ÇALIŞMA İZNİ)

2) Adli Sicil Kaydı, (e-devlet üzerinden alınabilir)

3) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı.

4) 2 adet vesikalık fotoğraf (tutanağa yapıştırılacaktır.)

5) En az ilkokul mezunu olmak

6) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak

7) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

8) Başvuru kabul şartlarından 7. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge, (çalışanlar için çalıştığı kurum veya meslek odasından alınacak belge, çalışmayanlardan ise beyan dilekçesi)  

%d blogcu bunu beğendi: